SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Viskozite nedir?
Bir akışkanın akmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir. Birimi mm²/s veya Centistoke (cSt) olup, belli bir sıcaklıkta ifade edilir.

2. Viskozite indeksi nedir?
Yağların sıcaklık değişimlerine karşı viskozitelerini koruyabilme özelliklerini gösteren bir değerdir. Yüksek viskozite indeksli bir yağda sıcaklık arttıkça ve azaldıkça viskozite değeri daha az değişir.

3. Yağlamanın temel amacı nedir?
Metal İki yüzey arasındaki sürtünmeyi minimize etmektir.

4. NAS ne demektir?
Yağların içinde bulunan mikron boyutundaki partiküllerin dağılımını belirleyen test metodudur. Hidrolik yağ içinde partikül sayısının ve partikül boyutunun artması hidrolik valflerinde önemli arızalara neden olmaktadır.

5. T.A.N (Toplam asit numarası ) ne demektir?
Yağın oksitlenme miktarı hakkında bilgi verir. Yağın kullanım ömrünü belirleyen en önemli parametredir.

6. Soğutma sıvısı (emülsiyon) nedir?
Kimyasal yapı olarak iki farklı sıvı olan su ve yağın emülgatörler yardımı ile tek ürün şeklinde homojen olarak karışabildiği soğutma ve yağlama ürünleridir.

7. Soğutma sıvıları kaç çeşittir?
Soğutma sıvıları kullanım yerine ve operasyona göre mineral esaslı, yarı sentetik ve sentetik olmak üzere 3 e ayrılır.

8. EP (Extreme Pressure) nedir?
Metal yüzeyi ile kimyasal reaksiyona girerek metal yüzeylerinde çok dayanıklı bir film oluşturulmasını sağlayan, yağ filmi dayanımına pozitif yönde etki eden katıklardır.

9. Soğutma sıvıları (emülsiyonlar) hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
Emülsiyonda kullanılacak suyun kalitesi, emülsiyon ömrü için önem taşımaktadır. Uygun su ve uygun ürün seçimi yapıldıktan sonra kurulum yapılacak tezgâh için kimyasal ve fiziksel temizliğin yapılmış olması gerekmektedir. İlk dolum veya ilavelerde oransal dozaj pompası kullanılması, bu imkân yok ise harici bir tankta önce su ilavesi ve karıştırarak üzerine ürün ilavesi ile homojen dağılım sağlandıktan sonra tezgâha dolum yapılması uygun olacaktır. Temizlik sonrası iyi durulama yapılması olası köpük sorununu azaltır.

10. Soğutma sıvıları (emülsiyonlar) kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
Doğru ürün seçimi en önemli parametredir. Emülsiyonlarda periyodik olarak konsantrasyon, pH ve iletkenlik gibi değerler kontrol edilmelidir. Üretici firmanın önerdiği parametreler aralığında kullanılmalıdır.

11. Soğutma sıvılarındaki yabancı yağlar neden önemlidir?
Sisteme kızak yağlarından veya herhangi bir sebepten karışan başka yağlar yabancı yağ olarak bilinir. Yabancı yağ oranı sistemde %3'ü geçmemelidir. Aksi halde;
• Emülsiyon üzerinde birikerek, emülsiyonun hava alamamasına (anerobik )ve dolayısı ile emülsiyonda bakteri üremesine sebep olur.
• Kesme bölgesinde duman oluşur.
• Emülsiyonun stabilitesi bozulur.
• Emülsiyonun deterjan özelliği azalır.
• Emülsiyonun yağlayıcılık ve soğutuculuk özellikleri azalır.
• Emülsiyonla sistemde dolaşarak makina aksamı ve işlenen parçalarda yapışkan bakiyeler bırakır. Sistem çalışmadığı zamanlarda emülsiyon üzerinde birikecek olan yabancı yağların sıyrılarak alınması yukarıda sayılan zararlı etkileri ortadan kaldırmak bakımından çok önemlidir.

12. Bir işleme merkezinde (CNC tezgahlarında) kesici takımların ömürleri neden düşer?
Yetkili teknik ekip tarafından prosesinize uygun ürün için önerilen % konsantrasyonların altında veya üstünde çalışmak, emülsiyona aşırı miktarda harici yağ karışması, uygun bir filtrenin kullanılmaması gibi nedenler zamanla kesici takımların ömrünün kısalmasına neden olur.

13. CNC tezgahları neden paslanır?
Emülsiyonlar için önerilen parametrelerde su kullanılmaması, düşük yağ konsantrasyonu, bakteri üremesi, tezgaha yapılan su ilavelerinin tezgah içinden yapılması pasa neden olan durumlardır.

14. Metal kesme tezgahlarında testere ömürleri nasıl uzatılabilir?
Metal kesme tezgahlarında testere ömürleri yüksek kesme performanslı (EP katıklı) ürünler kullanılarak artırılabilir.

15. PENETRASYON ne demektir?
Gresin sertliğini veya yumuşaklığını gösteren bir değerdir. Gresin kıvamını belirtir. Prosesteki devir sayısı, yağlama şekli ve periyodu, yük ve su altında çalışıp çalışmadığı, sıcaklığa hangi oranda ve değerlerde maruz kaldığı bilgileri doğrultusunda penetrasyon değeri seçilmelidir.

16. Farklı kalınlaştırıcı içeren gresleri karıştırabilir miyiz?
Farklı tipte kalınlaştırıcı içeren, gresler, bir biri ile uyumsuz olabilir, sonucunda kıvamında bozulma ve performansında düşme gibi sorunlar yaşanabilir. Gres tiplerinin uyumu hakkında, teknik destek ekibinden bilgi alabilirsiniz.

17. Mineral esaslı gresler ile sentetik gresler aynı noktaya uygulanabilir mi?
Mineral esaslı gresler ile sentetik gresler karıştırılmadan evvel uyumu hakkında bilgi edinilmelidir. Uyumlu olsa bile, mineral esaslı gresler sentetik greslerin performansını negatif yönde etkileyebilir.

18. Bakım yağlarının kontrol sıklığı ne olmalıdır?(Hangi sıklıkta kontrol edilmelidir?)
İdeal bir makinede 3 ayda bir periyodik olarak kontrol edilerek trend analizi ile takip edilmelidir.

19. Korozyon Nedir?
Korozyon; metallerin çevrelerinde bulunan oksijen gibi oksidant kimyasallar ile reaksiyona girerek, yapılarının değişmesidir.

20. Soğutma sıvısı kullanılan CNC tezgahlarında işlenen metal parçalar bekleme, paketleme ve stoklama sırasında korozyondan nasıl korunur?
Metal parçaların korozyondan korunması için koruyucu yağ ile yağlanması gerekmektedir. Özellikle işlenen malzemenin durumuna göre ( ıslak, kuru) koruyucu yağ seçilmelidir. Islak malzeme ise mutlaka su defedebilen koruyucu yağ sınıfı tercih edilmelidir.