KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

• Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlaması'nı yapar, yetkinlik bazlı objektif yöntemler kullanarak “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.

• Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sürekliliğini sağlamak amacıyla Gelişim Yönetimi programları uygularız.

• Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performanslarını göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkısını ve gelişim potansiyellerini destekleriz.

• Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığını artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.

• Yılda bir kez yapılan çalışan memnuniyet anketi doğrultusunda çalışanların şirketten beklentilerini ve şirkete karşı hissettikleri aidiyet seviyesini belirlenmekteyiz. Çalışanların önerileri dikkate alınmak suretiyle iyileştirmeler yapmaktayız.

• Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler dikkate alınarak, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

 

İŞE ALIM VE AÇIK POZİSYONLAR

Belgin Madeni Yağlar İnsan Kaynakları, işe alım sürecinde kendi alanında uzman veya potansiyel sahibi, iyi eğitimli ve şirketin hedefleri doğrultusunda hareket eden bir kadro kurmaya özen göstermektir.

Siz de BELGİN ailesine katılmak istiyorsanız www.kariyer.net üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Açık pozisyonlarımızı incelemek için tıklayınız.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

 

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİNİN PLANLANMASI

Strateji ve hedefler doğrultusunda Belgin’in gereksinim duyduğu İnsan Kaynakları Planlamasının yapılmasıdır.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Belgin Madeni Yağlar olarak amacımız, "doğru işe doğru insan" politikasıyla seçme ve yerleştirme sürecini gerçekleştirmektir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Beyaz ve mavi yakalı tüm personel performans değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen hedeflere yönelik ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmenin karma olarak kullanıldığı şirketimizde, performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanların ücret, prim ve terfileri belirlenmektedir.

GELİŞİM YÖNETİMİ

Yöneticiler tarafından yılda bir kez çalışanların Bilgi ve Beceri Yeterlilik seviyeleri belirlenir. Bu doğrultuda kişisel gelişim planı ve yıllık eğitim programları hazırlanmaktadır. Eğitimler şirket dışı, şirket içi eğitim ve/veya işbaşı eğitimi olarak düzenlenmektedir. Şirketimizde elektronik eğitim programı da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

ÜCRET YÖNETİMİ VE TANIMA ÖDÜLLENDİRME

Ücret yönetim sistemi ile güncel çalışma hayatının gereklerine cevap verebilen adil bir ücret yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kuruluşumuzda ücret artışı, performans değerlendirme sonuçları ve piyasa koşullarına göre yılda bir defa yapılmaktadır.