AR-GE

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden BELGİN Madeni Yağlar, araştırma – geliştirme faaliyetlerini stratejisinin önemli bir parçası olarak belirlemiştir. BELGİN teknoloji ve Ar-Ge alanında yatırımlarını kuruluşundan bugüne artırarak sürdürmektedir.

Bünyesinde bulundurduğu uzman kadroları ile birlikte akademi çevreleri ve iş ortaklarının da dahil olduğu güçlü bir sistem oluşturarak; teknoloji ve inovasyon odaklı, katma değerli çözümler sunma vizyonu, BELGİN Ar-Ge stratejisinin özünü oluşturmaktadır.

BELGİN Ar-Ge çalışmaları, strateji ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimler ile pazardaki mevcut ürünlerle karşılaştırıldığında teknoloji ve kalite açısından üstün, özgün, yenilikçi, yaratıcı ve ekonomik, müşterilerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, standartlara uyumlu ve fark yaratan ürünler oluşturarak sektörde çözüm ortağı olmak ana hedefimiz olmuştur.

Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız müşterinin kullanım koşulları ve kullanım şekli göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğinden özgün çalışmalar olarak öne çıkmaktadır.