EFQM VE KALİTE POLİTİKAMIZ

EFQM  Mükemmellik Modeli

BELGİN Mükemmellik Yolculuğu…

EFQM (European Foundation for Quality Management) mükemmellik modelini uygulamaya karar veren şirketimiz önce Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’e üye olmuştur. Daha sonra Kalder öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini 5 Şubat 2014 tarihinde imzalamıştır.

Ulusal Kalite Hareketine katılan şirketimiz, EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayarak; yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirerek tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek düzeyde performansı gerçekleştirip sürdüren bir kuruluş olmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda proje sonunda gerek müşterileri, gerek çalışanları, gerek tedarikçileri açısından bir cazibe merkezi olma amacıyla yola çıkılmıştır.

BELGİN, 2014 yılında (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” seviyesine ulaşan ve bu belgeyi almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk Madeni Yağ firması olmuştur.

 

BELGİN, 2016 yılında yapılan değerlendirme sonucu "Mükemmelikte Yetkinlik 5 YILDIZ" ödülünü alarak bu konuda Türkiye’nin ilk madeni yağ şirketi olmuştur.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını, Ulusal Kalite Hareketi ile uygulayan BELGİN; EFQM Modelinde hızla yetkinliğini arttırarak en kısa zamanda Ulusal Kalite Ödülünü almak hedefindedir.

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Belgin Madeni Yağlar olarak hizmet verdiğimiz endüstriyel yağlar ve motor yağları pazarlarında, değerlerimiz ve temel yetkinliklerimizi temel alarak vizyonumuza ulaşmak için çizdiğimiz stratejik yolumuzda amacımız, müşterilerimizin beklentilerini anlayıp, değer yaratarak çözüm ortağı olup, markamızı güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır.

• Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak dokümante eder, belgelendirir ve sürekliliğini sağlarız.

• Toplam Kalite Yönetimi Prensipleri çerçevesinde, risklerimizi ve fırsatlarımızı periyodik olarak değerlendirir önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşırız.

• Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder; yaratıcı, yenilikçi, geliştirici bir anlayışla bünyemize adapte ederiz.

• Çalışanlarımız ile birlikte başarma yaklaşımı ile gelişim yönetimine önem veririz, öneri ve eleştiriye açık sorgulayan bakış açısı oluşturmaya çalışırız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Belgin Madeni Yağlar olarak hizmet verdiğimiz endüstriyel yağlar ve motor yağları pazarlarında amacımız, vizyonumuz doğrultusunda operasyonel mükemmellik ve büyüme için çalışırken çevresel etkilerimizi en azara indirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

 • Çevre Yönetim Sistemimizi ISO 14001 standardının gereklerini, yasal ve diğer şartları, üye olunan kuruluşların gerekliliklerini ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak dokümante eder, belgelendirir ve sürekliliğini sağlarız.
 • Çevresel risklerimizi periyodik olarak değerlendirir önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Ürünün tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca doğal kaynak kullanımımız ile atıklarımızı en aza indirmeye çalışırız
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan teknolojilere yatırımlarımızda öncelik veririz
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlarız
 • Tedarik zincirimiz boyunca doğal kaynak kullanımı, çevre ve atık yönetimi konularında farkındalığı geliştirmek için çalışmalar yaparız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • İş güvenliği en önemli önceliğimizdir
 • Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
 • Hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmak ve kazaları önlemek adına gerekli tedbirleri almak
 • Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki mevzuata göre uyumlu olmasını sağlayamak
 • Sürekli iyileştirme içinde olmak
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine yönelik olarak ürün ve faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri analiz etmek ve sürekli azaltmak
 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler vererek bilinçlendirmek
 • İSG konusunda çalışan memnuniyetini sağlamak

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001-ISO 14001- OHSAS 18001

 • Belgin Madeni Yağlar olarak, yaratıcı, yenilikçi kadromuzla, köklü geçmişimizle madeni yağ sektöründe marka olma çabamızla teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve dünya pazarlarına sunarız.
 • Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkili ve verimli uygulanması için bu sistemleri sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirler ve gözden geçiririz.
 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme, enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanma, atıkları kaynağında azaltma amacıyla çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için gerekli aksiyonları alırız.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm uygulamalarımızın yürürlükteki mevzuata uyumlu olmasını sağlayarak hedefi sıfır olan bir çalışma ortamı yaratma adına gerekli önlemlerimizi alırız.
 • Yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ayırır, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımı ile faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.
  Toplam Kalite Yönetimi Prensipleri çerçevesinde, risklerimizi ve fırsatlarımızı periyodik olarak değerlendirir önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşırız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder; yaratıcı, yenilikçi, geliştirici bir anlayışla bünyemize adapte ederiz.
 • Çalışanlarımız ile birlikte başarma yaklaşımı ile gelişim yönetimine önem veririz, öneri ve eleştiriye açık sorgulayan bakış açısı oluşturmaya çalışırız.