MİSYON-VİZYON-DEĞERLER

VİZYON

Yüksek teknoloji ürünleriyle sınırların ötesinde büyümek.

 

MİSYON

1953’ten bu yana madeni yağ sektöründeki uzmanlığımızla, yenilikçi, güvenilir, çevreye duyarlı çözümler sunarak paydaşlarımız için sürdürülebilir, yüksek katma değer yaratmak.

DEĞERLER

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Duyarlığı :

 • Gerek işte gerekse iş dışında İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevreye duyarlılığı birincil konu olarak görmek.
 • İnsana saygıyı yönetim anlayışının merkezine koymak.
 • BELGİN’in İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevreye yönelik kurallarına kayıtsız koşulsuz uymak.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, kuruluşun İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmesine destek olmak.

Güvenilirlik :

 • Tüm BELGİN çalışanlarının başta birbirleriyle olmak üzere, tüm paydaşlarla, dürüst ve tutarlı ilişki kurması.
 • Tüm çalışanlara birbirlerine karşı sergileyeceği kişisel bütünlüğe dayalı davranışların, kurumsal aidiyeti ve çalışan motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğine inanmak.
 • Tüm paydaşlarla ilişkileri mevzuatlar ve etik kurallar çerçevesinde yürütmek.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, kuruluşun gelecekteki varlığının hem kurum içinde, hem de çevre ve toplumla güvenilir ilişkiler kurmaktan geçtiğinin bilincinde olmak.

İnovasyon :

 • İnovasyonun öncelikle bir ortam ve atmosfer işi olduğunun bilincinde olmak.
 • İnovasyonun yeşermesine uygun ortamların canlı tutulmasını sağlamak.
 • Farklı düşüncelerin kolaylıkla ifade edilebileceği ortamlar yaratmak.
 • Kişilerin kendilerini geçmişten bu yana gelen uygulamalarla ve belirli kabullerle sınırlandırmaması. Pazar ve müşterilerin ihtiyaç ve taleplerinin ötesinde yeni konseptler ve yeni değerler katacak teklifler yaratmak.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, kuruluşun gelecekteki varlığının fark yaratmasına bağlı olduğu bilinciyle tüm ürün, hizmet ve aktivitilerde yenilikçi yaklaşımların yer almasına destek olmak.

Birlikte Başarma :

 • Tüm çalışanların kendilerini Belgin ailesinin bir üyesi olarak görmesi.
 • Başarılarda herkesin payının olduğunun tanınması, zorlukları aşmada herkesin yükümlülüğü olduğunun bilinmesi.
 • Yardımlaşma ve işbirliğine açık olmak. Kolektif akla değer vermek.
 • İyileştirme ve geliştirmelerde ekip çalışmalarına öncelik tanımak.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, kuruluşun vizyonuna bireysel değil kolektif başarıyla ulaşabileceği bilincinde olmak.


Sürekli İyileştirme :

 • Mükemmelliğe giden yolda, sürekli iyileştirme anlayışının bir itici güç olduğuna inanmak.
 • Özeleştiri yaparak, sorgulayarak, yapılanları yeterli bulmayarak sürekli olarak daha iyisinin ve verimlisinin peşinde koşmak.
 • Tüm süreçlerin başta müşteriler olmak üzere paydaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alınmasıyla sürekli olarak geliştirilmesi yaklaşımını benimsemek.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, şirketteki tüm yaklaşımları PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) anlayışı ile geliştirmek.


Veri Odaklılık :

 • BELGİN ile ilgili olarak alınan kararları duygu ve deneyimden çok verilere dayandırmak.
 • Kuruluş içinde çalışanların birbirlerini rol ve pozisyonlarından çok verilere dayalı olarak ikna etmeleri ilkesini benimsemek.
 • Bir BELGİN çalışanı olarak, kararların kalitesinin ancak verilere dayalı olarak alınmasıyla sağlanabileceğine inanmak.