BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KVKK

Değerli Muhataplarımız,


Yüksek teknoloji ürünleriyle sınırların ötesinde büyümek vizyonuna sahip olan Belgin Madeni Yağlar bilgi
çağının gerekliliklerine yerine getirerek iş sürekliliği konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Şirketimiz
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimi takip ederken veri güvenliğine de büyük özen
göstermektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için iş verimliliğini geliştirmeye devam eden şirketimiz; veri
güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyum için tüm teknik ve idari önlemleri en iyi şekilde
yerine getirmeye çalışmaktadır.


Şirketimiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz (BGYS) ile Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş
bulunmaktadır. Bu kapsamda veri güvenliği ile ilgili tedbirlerimizi sürekli geliştiriyoruz.  Veri güvenliği
politikalarımızı, aydınlatma metinlerimizi tüm değerli muhataplarımızla internet sayfamız üzerinden
paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde aydınlatma metinlerimizi ve bilgi güvenliği politikalarımızı
güncelleyip tekrar sizlere buradan duyurabileceğiz.

    
Herhangi bir zaman diliminde şirketimiz adına gelebilecek olan yanıltıcı e-posta, SMS, yanıltıcı telefonları
tarafımıza bildirmeniz durumunda derhal yasal ve idari tedbirler alınarak iş sürekliliğinin güvenli bir şekilde
devam etmesini sağlayacağız.

Saygılarımızla

Aydınlatma Metinleri

 • Müşteri Aydınlatma Metni
 • Tedarikçi Aydınlatma Metni
 • Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
 • Kamera Aydınlatma Metni
 • Ziyaretçi Misafir Aydınlatma Metni
 • Çerez Aydınlatma Metni
 • Çalışan Aydınlatma Metni
 • Denetçi Uzman Bilirkişi Aydınlatma Metni 

Politika ve Prosedürler

 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • KVKK Genel Kurallar
 • Kişisel Veri Güvenliği ve Yönetimi Politikası 

Veri Güvenliği Mevzuatı

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Aydınlatma Metni Usul ve Esasları
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
 • Data Protection Law (DPL)

Başvuru Formu

 • İlgili Kişi Başvuru Formu

Duyurular

Kurul Karar Özeti